Jump to content

What can I do with Mi Quirónsalud?
What can I do with Mi Quirónsalud?

imagen icono documento

Quick access to Quirónsalud laboratory test results and other documents

Quick access to Quirónsalud laboratory test results and other documents

To access test results, you must previously have been notified via email or test message.

imagen icono documento

Quick access to Quirónsalud laboratory test results and other documents

Quick access to Quirónsalud laboratory test results and other documents

To access test results, you must previously have been notified via email or test message.

Complete field

/ /

Complete field

Incorrect date entered

Complete field

I hereby declare that I hold custody rights over the minor whose medical records I am accessing at this time. Should I lose my rights of custody or guardianship for any reason, I endeavor to inform the hospital to this effect without delay.

You must accept the conditions

L’Hospital Universitari Sagrat Cor realitza la primera intervenció de Pectus Excavatum amb la nova técnica Taulinoplastia

El Servei de neumologia de l’Hospital Universitari Sagrat Cor ha realitzat la primera intervenció quirúrgica de Pectus Excavatum, deformitat congènita de la cavitat toràcica, mitjançant la técnica de la Taulinoplastia. La Taulinoplastia és una novedosa solució extratoràcica mínimament invasiva per a la correcció d'aquesta patologia

El Servei de neumologia de l’Hospital Universitari Sagrat Cor ha realitzat la primera intervenció quirúrgica de Pectus Excavatum, deformitat congènita de la cavitat toràcica, mitjançant la técnica de la Taulinoplastia. La Taulinoplastia és una novedosa solució extratoràcica mínimament invasiva per a la correcció d'aquesta patologia. L’equip del Dr. Laureano Molins, format pels Drs. Juan José Fibla i Jorge Hernández han estat el responsables de l’operació a un pacient de 18 anys.
El Doctor Laureano Molins, cap de servei de cirurgia toràcica del Sagrat Cor de i del Clínic i gran expert en la cirurgia del Pectus Excavatum mitjançant la tècnica de Nuss, està començant a indicar la Taulinoplastia per a la reparació del Pectus Excavatum "per tenir uns resultats similars i menor possibilitat de complicacions". El Dr. Molins ha destacat que "la intervenció ha anat molt bé i el pacient ha evolucionat molt favorablement, amb poc dolor i ben controlat, donat d’alta a les 48h. Valorem de forma molt positiva la simplicitat d’aquesta tècnica i el fet que el pacient es recuperi més ràpidament. És una tècnica molt poc invasiva i per tant poc dolorosa".
El Pectus Excavatum és la deformitat congènita més freqüent de la cavitat toràcica i representa gairebé el 95% dels casos. Es caracteritza per una depressió de l'estèrnum que dóna una aparença enfonsada al tòrax, també coneguda com a tòrax en embut. La malformació és diagnosticada en els nounats i es desenvolupa de forma progressiva durant la pubertat. S'estima que aquesta malformació toràcica es produeix en aproximadament 1 de cada 500 -1.000 naixements i en general és més freqüent en el sexe masculí (proporció home:dona = 3:1).
La Taulinoplastia suposa una important innovació tecnològica en el món de la cirurgia del tòrax pel tractament del Pectus Excavatum. És un mètode molt poc invasiu que redueix de forma considerable la complexitat i els riscos de la intervenció, fet que comporta menys temps de recuperació del pacient i uns resultats molt satisfactoris. Els pacients amb Pectus Excavatum que han estat tractats amb aquest nou mètode destaquen la poca presència de dolor i la ràpida incorporació a la vida quotidiana.
La Taulinoplastia mitjançant el Pectus Up Surgery Kit
Fins fa pocs anys, els tractaments per guarir el Pectus Excavatum eren molt agressius per al pacient. L’any 2012 Ventura Medical Technologies, juntament amb la Corporació Sanitària Parc Taulí, va desenvolupar un nou mètode quirúrgic denominat Taulinoplastia, que ofereix una solució extratoràcica mínimament invasiva per a la correcció d'aquesta patologia. Ventura Medical Technologies va desenvolupar l'eina necessària per realitzar la Taulinoplastia: el Pectus Up Surgery Kit.
El Pectus Excavatum, la malformació congènita més freqüent de la caixa toràcica en nens i adolescents, es produeix en aproximadament 1 de cada 800-1000 naixements. La Taulinoplastia, intervenció quirúrgica duta a terme mitjançant el Pectus Up Surgery Kit, suposa una important innovació tecnològica en el món de la cirurgia de tòrax pel tractament del Pectus Excavatum. La tècnica és molt poc complex i suposa una ostensible reducció del temps de recuperació del pacient.
Fabricat i desenvolupat a Catalunya
La Taulinoplastia, establerta a Espanya i França, que es comercialitzarà aviat a UK i que es troba en fase de registre a Colòmbia i Mèxic, té el seu origen a Catalunya. Aquesta tècnica ha estat desenvolupada a través d’una col·laboració entre la Fundació Parc Taulí de Sabadell i l’empresa Ventura Medical Technologies, entitat especialitzada en el desenvolupament productes mèdics d’un elevat nivell d’innovació.
Sobre Sagrat Cor-Hospital Universitari
Sagrat Cor-Hospital Universitari pertany a la Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública (XHUP) des del 15 de juliol de 1985, any de la creació d'aquesta important xarxa sanitària catalana. Fundat entre les dècades dels 60/70 ofereix totes les especialitats medicoquirúrgicas, de les quals destaquen cirurgia toràcica, cirurgia cardíaca, neurocirugía, cirurgia ortoplástica i oncologia, entre unes altres. Desenvolupa activitats assistencials, docents i de recerca. El Sagrat Cor està acreditat com a hospital docent per la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona i, per a la preparació de metges especialistes (MIR), pel Ministeri de Sanitat. També disposa d'acords amb altres universitats nacionals i internacionals per a formació de pregrau i postgrau.