Jump to content

What can I do with Mi Quirónsalud?
What can I do with Mi Quirónsalud?

imagen icono documento

Quick access to Quirónsalud laboratory test results and other documents

Quick access to Quirónsalud laboratory test results and other documents

To access test results, you must previously have been notified via email or test message.

imagen icono documento

Quick access to Quirónsalud laboratory test results and other documents

Quick access to Quirónsalud laboratory test results and other documents

To access test results, you must previously have been notified via email or test message.

Complete field

/ /

Complete field

Incorrect date entered

Complete field

I hereby declare that I hold custody rights over the minor whose medical records I am accessing at this time. Should I lose my rights of custody or guardianship for any reason, I endeavor to inform the hospital to this effect without delay.

You must accept the conditions

Lactància materna: el vincle mare-fill

Joana Blázquez. Pilar Fusté. Cap dàrea dhospitalització. Diplomada en Infermeria i presidenta del Grup de Lactància Materna de lHGC.

A Capio Hospital General de Catalunya seguim aquesta filosofia d'alimentació natural i promovemla lactància materna des del moment del naixement. Per tot això, disposem d'un grup de treball format per infermeres, pediatres, a u x i l i a r s i comad ro n es q u e s'encarreguen de redactar els protocols necessaris i organitzar cursos i sessions de formació continuada, perquè tot el personal assistencial de l'àrea maternoinfantil segueixi amb aquests mateixos principis.
Fuente: