Per aquest motiu, es tracta d'un tractament local o locoregional del càncer, ja que actua directament sobre el tumor destruint les cèl·lules malignes i impedint que creixin i es reprodueixin.
Fuente: