La radioteràpia és un tractament amb més d'un segle d'història que ha evolucionat gràcies als avenços científics i tècnics. Entre altres coses, hi ha hagut una millora pel que fa als equips, la precisió, la qualitat i la indicació dels tractaments. Juntament amb la cirurgia i la quimioteràpia, la radioteràpia segueix sent un dels pilars fonamentals pel que fa al tractament contra el càncer. En total, més del 40% dels pacients afectats per un càncer precisen d'aquest tipus de tractament per tal de dur a terme un control del tumor o una teràpia pal·liativa en la seva evolució.
Fuente: