L’Hospital Quirónsalud Barcelona aposta per la recerca a través dels diferents serveis que integren el centre. L’objectiu se centra a contribuir a la producció de coneixement científic orientat a la pràctica assistencial sanitària i, finalment, a la millora de la salut dels nostres pacients a través dels millors i més innovadors tractaments.

La interdisciplinarietat establerta com a model de treball de la recerca clínica, la integració de recursos i la internacionalització, així com la capacitació i el reconeixement d’investigadors i personal de suport —sustentat en una gestió dinàmica, basada en la millora contínua i l’aprenentatge—, converteixen l’Hospital Quirónsalud Barcelona en un hospital de referència.