Primera visita gratuïta al Servei de Reproducció Assistida

Moltes de les parelles que consulten per un problema d'esterilitat ja han visitat altres centres prèviament o tenen resultats de proves mèdiques sol·licitades pel metge de capçalera. És el cas de l'espermiograma i altres proves ja realitzades que recomanem siguin aportats a la primera visita.

D'aquesta manera, serà possible orientar i fer un diagnòstic tan aproximat com sigui possible. La validesa de les proves és important, no cal lliurar proves molt antigues però els resultats més recents facilitaran el diagnòstic al ginecòleg. Si a més, cal sol·licitar alguna prova més o aprofundir en algun test específic serà l'especialista qui ho indiqui.

Reproduccion-asistida-embarazo-1-ano. Este enlace se abrirá en una ventana nuevaReproduccion-asistida-embarazo-1-ano