CarmenReguant

Especialitat:
Medicina Aeronàutica
Especialitats:
  • Medicina Aeronàutica
Hospitals on treballa:
  • Hospital Quirónsalud Barcelona
Informació general

Hospitals en què treballa:
Hospital Quirónsalud Barcelona

Especialitats que atén:
Medicina Aeronàutica - Quirónsalud Barcelona

Currículum

Formació acadèmica

-Llicenciatura en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Trajectòria professional. 1984-1990.

-Metge examinadora aèria autoritzada per la Direcció General d’Aviació Civil (DGAC). 1992-actualitat.

-Màster en Diabetis, Metabolisme i Nutrició per la Universitat Autònoma de Barcelona. 1992 - 1994.

- Metge especialista en Medicina del Treball (Ministeri d’Educació, Cultura i Esport). 2003.

- Metge avaluadora (MRO, medical review officer) en programes de drogues i alcohol en el món laboral. Institut Municipal d’Investigació Mèdica(IMIM). Societat Catalana de Seguretat i Medicina del Treball. 2005.

- Hospital de Sant Pau (Barcelona): Servei de Respiratori, assistent, període de juliol a setembre del 1988; Cirurgia General, ambulatori i quiròfan, assistent, 1988-1990.

- Hospital General de Catalunya: Cirurgia Cardiovascular, Angiologia, i Escleroteràpia, ajudant de cirurgià.

- Metge responsable de tres clíniques privades d’obesitat i estètica (Terrassa, Manresa i Igualada). 1990 i 1991.

- Seguretat Social: substitucions en ambulatoris, en places de Medicina General i al Servei Especial d’Urgències. 1989-1995.

- Col·laboració en consulta privada de Reumatologia i Nutrició. 1991-1992.

Activitat docent

- Assessora medicoaeronàutica del Comitè de Seguretat en Vol de l’Escola de Pilots Professionals Tadair, situada a l’Aeroport de Sabadell. 1992- 998.

- Professora titular de Medicina Aeronàutica i Factors Humans en Aviació Civil a l’Aeroport de Sabadell, a l’Escola de Pilots Professionals d’Avió Tadair. Setembre del 1989 - juliol del 1998.

- Professora a l’Escola de Pilots Professionals d’Avió i Helicòpter Top Fly. 1998-2001.

- Professora del màster en Aviació Comercial: Direcció Estratègica d’Empreses, de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), en col·laboració amb l’Escola de Pilots Professionals d’Avió i Helicòpter Top Fly. 2006.

- Professora de diversos cursos de reciclatge en Medicina Aeronàutica a les tripulacions tècniques (pilots de transport de línia aèria) i tripulacions auxiliars (auxiliars de vol) de diverses companyies aèries (Clickair, Executive Airlines, Girjet, etc.). 2007.

- Metge examinadora aèria autoritzada per la Direcció General d’Aviació Civil per a la realització dels informes mèdics per a l’expedició d’avaluacions mèdiques a titulars de llicències aeronàutiques de classe 2 (pilot privat d’avió, helicòpter, planador, globus lliure, ultralleuger i tripulant de cabina de passatgers) a l’Aeroport de Sabadell des del novembre del 1992. Autorització renovada per la Direcció General d’Aviació Civil el 1995 (despatx mèdic a les dependències de l’Escola Tadair), el 1998 (despatx mèdic a l’edifici de serveis de l’Aeroport de Sabadell-AENA) i el 2001.

- Presentació de currículum aeronàutic de formació avançada en Medicina Aeronàutica (segons els requisits de la JAR-FCL) i autorització per la DGAC per a la realització de les renovacions mèdiques de les classes 1 i 3 professional (1a autorització de metge examinador aeri fora d’un centre mèdic aeronàutic per la DGAC). 2003.

- Realització de prop de 9.000 avaluacions mèdiques de classe 1-2-3, segons consta en el llibre de registre oficial de la DGAC, amb informes semestrals, remesos al Ministeri de Foment.

- Cap de l’equip mèdic del Centre Mèdic Aeronàutic Hospital Quirónsalud Barcelona, acreditat per la DGAC, segons la resolució del 23 de febrer del 1998, per a l’elaboració dels informes mèdics necessaris per emetre les avaluacions mèdiques per a l’obtenció de títols i habilitacions i renovació de llicències aeronàutiques, als quals es refereix l’Ordre ministerial del 14 de juliol del 1995, sobre títols i llicències aeronàutiques civils: renovació de classe 1 (pilot comercial avió i helicòpter, pilot de transport de línia aèria d’avió i helicòpter, mecànic de bord, navegant); inicial i renovació de classe 2, i renovació de classe 3 (controladors de trànsit aeri). Des de l’agost del 2000 aquest equip té autorització per dur a terme el reconeixement inicial de la JAR de classe 1 i a l’inicial de l’OACI de classe 3. Ha realitzat fins avui prop de 4.000 avaluacions mèdiques de classe 1-2-3, segons consta en el llibre de registre oficial de la DGAC, amb informes semestrals, remesos al Ministeri de Foment.

Premis i reconeixements

- Premi Adolfo Azoy (1998-1999): concedit per la Societat Catalana de Medicina Aeroespacial, Subaquàtica i Ambiental, de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears, pel treball exposat en la sessió acadèmica del mes d’abril del 1999 titulat: Avaluacions mèdiques en aviació civil: present i futur.

Societats a les quals pertany

- Membre de la Sociedad Española de Medicina Aeroespacial.

- Membre de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears.

- Societat Catalana de Diabetis.

- Societat Catalana de Medicina de L’Esport.

- Societat Catalana de Dermatologia i Venereologia.

- Societat Catalana d’Atenció Primària.

- Vicepresidenta de la Societat Catalana de Medicina Aeroespacial, Subaquàtica i Ambiental entre el 1999 i el 2000 i president del 2000 al 2002.

- Membre de l’American Aerospace Medical Association del 1998 al 1999.

Simpòsiums, congressos i jornades

- Simpòsium d’actualització en angiologia i cirurgia vascular. Febrer del 1989.

- II Simpòsium Internacional de Malalties de Transmissió Sexual. Febrer del 1990.

- Jornades de donació i transfusió per a professionals de la salut. Octubre del 1991.

- Jornades mèdiques sobre factors de risc cardiovascular: «La hipertensió», pel professor W. B. Kannel. Novembre del 1991.

- I Jornada sobre Dieta Mediterrània i Salut. Departament de Sanitat i Seguretat Social. Novembre del 1991 (5 hores lectives).

- IV Jornades Catalanes sobre Hipertensió Arterial. Desembre del 1991.

- Noves Perspectives en el Tractament de l’Osteoporosi. Març del 1992.

- XXVIII Jornada Internacional de la Societat Catalana de Pediatria: «Nutrició i creixement». Abril del 1992.

- Actualització en lipodistròfies. Maig del 1992.

"cmParagraph">- Seminari de Salut Pública, organitzat per l’IIS: «Canvis en el consum de greixos als països mediterranis». Juny del 1992 (18 hores lectives).

- V Jornades Catalanes sobre Hipertensió Arterial. Desembre del 1992.

- II Jornada sobre Nutrició i Càncer. Acadèmia de Ciències Mèdiques. Desembre del 1992.

- Jornada sobre obesitat: «Controvèrsies i opcions terapèutiques en l’obesitat». Març 1993.

- Jornada sobre cingles psicosocials en l’àmbit laboral. Col·legi Oficial de Metges de Barcelona. Març del 2005.