Dr Serra Renom

Jose MaríaSerra Renom

Especialitat:
Cirurgia Plàstica Estètica i Reparadora
Especialitats:
  • Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica
Hospitals on treballa:
  • Hospital Quirónsalud Barcelona
Informació general

Hospitals en què treballa:
Hospital Quirónsalud Barcelona

Especialitats que atén:
Cirurgia Plàstica, Reparadora y Estètica - Quirónsalud Barcelona

Currículum

Director de l’Institut de Cirugia Estètica i Plàstica Dr. Serra Renom de l’Hospital Quirónsalud Barcelona.

El doctor J. M.ª Serra Renom ha destacat per aplicar noves tècniques i nous abordatges quirúrgics amb l’afany de deixar cicatrius molt petites i facilitar la recuperació ràpida dels pacients.

Lífting facial i cervical mínimament invasiu: una tècnica de rejoveniment facial i del coll, amb cicatrius molt petites, que produeix uns resultats estètics excel·lents i permeten una recuperació ràpida dels pacients. Aportem la nostra tècnica de penjall del sistema múscul aponeuròtic superficial (SMAS). A diferència de les tècniques tradicionals de lífting, no dissequem tot l’SMAS, ja que malgrat els seus bons resultats, aquest teixit que es desenganxa de la pell i alhora dels seus teixits profunds, es desvascularitza i, per tant, s’atrofia. Per això, al cap d’un any o dos les pacients sotmeses a un d’aquests líftings amb dissecció completa de l’SMAS presenten una cara buida, esqueletitzada, a causa de l’atròfia subcutània. Nosaltres fem un estirament de l’SMAS sense desenganxar-lo i fem un penjall que el suturem darrere de l’orella, cosa que dibuixa molt bé l’angle mandibular.

Augment mamari subfascial: col·locació de pròtesis anatòmiques per via axil·lar a la zona subfascial mitjançant ajuda endoscòpica. Aquesta tècnica va ser descrita per la Dra. Grabb i nosaltres vam ser pioners a tot el món amb aquesta intervenció. La col·locació de pròtesis anatòmiques a la zona subfascial, assistits per endoscòpia, s’ha erigit en una tècnica més que revolucionària i reeixida, de grans resultats estètics, en la cirurgia mamària. El Dr. Serra Renom ha dissenyat instrumental quirúrgic per realitzar aquesta tècnica.

Reducció de mama amb una tècnica de cicatriu mínima invasiva. La lipoescultura consisteix a fer l’aspiració del greix just a sota la pell amb cànules molt fines que creuen els túnels i amb cicatrius molt petitones.

Rinoplàstia conservadora amb cicatrius mínimes aplicant l’endoscòpia.

Formació acadèmica

- 1968-1974: llicenciatura en Medicina i Cirurgia a la Universitat de Navarra.

- 1978: tesi doctoral. Grau de doctor en Medicina i Cirurgia amb la qualificació d’excel·lent cum laude.

- 1979: títol d’especialista en Cirurgia Plàstica i Reparadora.

- 1990: diploma d’expert en Patologia Mamària i Sinologia.

- 1984: llicenciatura en Psicologia.

- 1991: màster en Història de l’Art.

- 1991: tesi doctoral en Història de l’Art amb la qualificació d’excel·lent cum laude.

- Ha obtingut l’acreditació per a la recerca de l’Agència de Qualitat Universitària de Catalunya (AQU).

Estades de formació en hospitals estrangers:

- Hospital Queen Victoria d’East Grinstead. Servei de Cirurgia Plàstica i Lesions de Mandíbula. Mr. Watson (1976).

- Hospital Civil de Legnano. Prof. Ezio Morelli. Servei de Cirurgia Plàstica i de la Mà. Milà (1977-1979).

- Hospital de l’Ull, l’Orella i la Gola de Manhattan. Dr. Thomas Rees. Rinoplàstia. Nova York (octubre-desembre del 1986).

- Plastic Surgery Associates. Dr. Thomas Baker. Cirurgia Estètica Facial, Miami (juny-agost del 1989).

- Hospital Beth Israel. Dr. George Peck. Cirurgia Estètica del Nas. Nova Jersey (setembre-octubre del 1989).

- Hospital General Etobicoke. Dr. Michael Drever. Reconstrucció Mamària. Toronto (febrer del 1992).

- Hospital Instel. Dr. J. Raveh. Craniofacial. Berna (març del 1992).

Activitat assistencial:

- 1980-1992: fundador i director del Servei de Cirurgia Plàstica i Estètica de la Clínica Universitària de Navarra amb acreditació docent de la Comisión Nacional de Docencia de l’especialitat de Cirurgia Plàstica (MIR).

- 1992-1995: cap de la Secció de Cirurgia Plàstica de l’Hospital Clínic de Barcelona. El 1994 la Secció de Cirurgia Plàstica passa a ser Servei de Cirurgia Plàstica de l’Hospital Clínic de Barcelona.

- 1995: primer cap de Servei de Cirurgia Plàstica de l’Hospital Clínic de Barcelona. Aquest servei va obtenir l’acreditació docent de la Comisión Nacional de Docencia de l’especialitat de Cirurgia Plàstica (MIR) el 1997.

Activitat docent

- Professor associat de Cirurgia Plàstica de la Universitat de Barcelona. 1995.

- Professor adjunt de la Càtedra de Patologia Quirúrgica 1 (perfil de Cirurgia Plàstica)de la Universitat de Navarra (excedència).

- Professor de l’European School of Oncology.

- Professor i director del curs de doctorat: Curs Avançat de Microcirurgia, de la Universitat de Navarra. Bianual (excedència).

- Professor i director del curs de doctorat: «Últims avenços en Cirurgia Plàstica» de la Universitat de Navarra. Bianual (excedència).

Activitat Investigadora

- Tesi doctoral sobre reimplantació de membres amb qualificació d’excel·lent cum laude (1978).

- Director de 9 tesis doctorals, sobre temes de l’especialitat.

- Premio Nacional de Cirugía Plástica. Lleó (1982).

Societats a les quals pertany:

- Membre numerari de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética (SECPRE).

- President de la Sociedad Española de Cirugía Plástica (1997-1998).

- Membre numerari de la Sociedad Española de Cirugía de la Mama.

- Soci fundador de l’Asociación Española de Microcirugía.

- President de l’Asociación Española de Microcirugía (1996-1997).

- Membre honorari de la Sociedad Española de Cirugía Estética.

- Soci fundador i primer president de la Sociedad Vasco-Navarro-Aragonesa de Cirugía Plástica. - Membre corresponent de l’American Society of Plastic Surgery.

- Membre corresponent de l’American Society of Aesthetic Surgery.

- Membre corresponent de l’American Society for Reconstructive Microsurgery.

- Membre numerari de la International Society of Aesthetic Plastic Surgery.

- Delegat estatal de la International Microsurgery Society.

- Director del Capítulo de Cirugía de la Mano de la Federación Iberolatinoamericana de Cirugía Plástica.

- Vocal del Capítulo de Cirugía Estética de la Federación Iberolatinoamericana de Cirugía Plástica.

- Membre honorari de la Sociedad de Cirugía Plástica de Rosario (Argentina).

- Membre honorari de la Sociedad de Cirugía Plástica del Ecuador.

- Membre numerari de la Sociedade Portuguesa de Cirurgia Plástica.

- President i director de nombrosos simposis, congressos i cursos de l’especialitat nacionals i internacionals.

Publicacions:

- Autor de 6 llibres de l’especialitat, en què cal destacar:

- Microcirugía reparadora. Editorial Salvat, 1985.

- Liposucción en cirugía plástica y estética. Editorial Salvat, 1987. Traduït a l’italià.

- Endoscopia en cirugía plástica y estética. Editorial Masson, 1995.

- Autor de 123 treballs publicats en revistes científiques de l’especialitat.

- Director i coordinador de 8 números monogràfics en revistes de l’especialitat.

- Membre del consell editorial del Journal of Reconstructive Microsurgery.

- Membre del consell editorial de la Revista Argentina de Cirugía Plástica.

- Membre del consell editorial de la Revista Médico-Quirúrgica de la Universidad de Quito.

Patents:

- Serra Osteotome and Cartilage Knife. Núm. patent 7585. Padgett Instruments, 2835 Warlwick TFWI, Kansas City, Missouri (EUA).

- Serra Renom Retractor Handle and Knob Assembly. Núm. patent 88-5140. Manufactor: Snowden Pencer. Atlanta, Geòrgia (EUA).

- Serra Renom Retractor Blade 1.2-10.5. Núm. patent 88-5141. Manufactor: Snowden Pencer. Atlanta, Geòrgia (EUA).

- Serra Renom Retractor Blade 0.9-7.1. Núm. patent 88-5142. Manufactor: Snowden Pencer. Atlanta, Geòrgia (EUA).

- Serra Renom Retractor Scope Holder 10 mm. Núm. patent 88-5143. Manufactor: Snowden Pencer. Atlanta, Geòrgia (EUA).

- Serra Renom Retractor Scope Holder 5mm. Núm. patent 88-5140. Manufactor: Snowden Pencer. Atlanta, Geòrgia (EUA).