roura_extra_large

Josep AntoniRoura Moreno

Especialitat:
Otorinolaringologia
Especialitats:
  • Otorrinolaringologia
Hospitals on treballa:
  • Hospital Quirónsalud Barcelona
Informació general

Institut Roura d’Otorrinolaringologia

Informació general: 93 255 40 00
Cita prèvia / consultes externes: 901 500 501

Telèfon de consulta: 93 284 44 77
www.institutroura.comEste enlace se abrirá en una ventana nueva

Probablement l’otorrinolaringologia és una de les especialitats medicoquirúrgiques més apassionants per la complexitat del seu camp anatòmic i pels recursos tecnològics dels quals pot disposar. Comprèn processos tan diversos com les pèrdues auditives, els acúfens, els vertígens; la dificultat respiratòria nasal, les sinopaties, les alteracions olfactòries, els roncs i les apnees del son; les alteracions de la veu; les alteracions deglutòries. El càncer, particularment de laringe, gràcies a la microcirurgia assistida per làser ha evolucionat a tècniques conservadores de la veu fins fa poc impensables.

La tecnologia en què es basen els diagnòstics de l’especialitat s’estén des de l’audiometria fins a estudis neurofisiològics com els potencials evocats i la videonistagmografia computada en les hipoacúsies, vertígens i acufens, o la polisomnografia en els roncs i la síndrome de l’apnea del soni; els procediments endoscòpics, complementats per l’estroboscòpia vocal o l’anàlisi fonogràfica en la patologia de la veu. L’arsenal quirúrgic té com a base la microcirurgia i l’endoscòpia, i s’ha vist ampliat amb els diversos tipus de làser i les radiofreqüències, de manera que l’agressivitat dels seus processos quirúrgics s’ha minimitzat moltíssim.

A l’Institut Roura s’ha reunit un equip tecnològic i, sobretot, de professionals, que atén amb els mitjans més eficaços els requeriments d’aquesta especialitat, en el marc que suposa un gran suport a un equip mèdic: l’Hospital Quirónsalud Barcelona. El Dr. J. Roura, des de l’inici de la seva activitat, s’ha dedicat especialment a conjuntar la cirurgia funcional i la correctora nasal: la que considera a la vegada respiració i estètica. Sens dubte, a aquesta visió hi ha influenciat el privilegi d’haver col·laborat, entre d’altres, amb el Prof. G. Sulsenti, gran referent en la rinoseptoplàstia. Ha treballat en el disseny i l’implant de pròtesi septals per al tractament de perforacions d’envà nasal, particularment en la reconstrucció de lesions causades per la cocaïna. Ha organitzat i tingut participació en diversos cursos de cirurgia i patologia nasal.

Currículum

Formació acadèmica
- 1979: intern per oposició. Càtedra d’Anatomia Humana. Facultat de Medicina. Universitat de Barcelona.
- 1981: intern per oposició. Càtedra de Patologia General i Propedèutica Mèdica. Facultat de Medicina. Universitat de Barcelona.
- 1983: llicenciat en Medicina i Cirurgia. Facultat de Medicina. Universitat de Barcelona.
- 1989: Especialista pel MIR en Otorrinolaringologia i Cirurgia Cervicofacial. Servei d’Otorrinolaringologia de l’Hospital Clínic, Barcelona.
- 1990: tesi doctoral «Lesions laríngies per intubació prolongada en pacients d’UVI». Universitat de Barcelona.
- 1989-1990: fellowship en cirurgia funcional i estètica nasal. Unitat Sanitària d’Imola. Dir. Prof. G. Sulsenti.
- 1990-1991: fellowship en cirurgia endoscòpica de fosses i sins paranasals.
- Fellowship en cirurgia amb làser endoscòpica amb marcadors pigmentaris en el tractament dels tumors de via aerodigestiva superior.
- Centre Hospitalari Universitari Vaudois, Lausana. Dir. Prof. M. Savary.

Trajectòria professional
- 1985-1989: metge especialista resident. Servei d’Otorrinolaringologia. Hospital Clínic, Barcelona.
- 1989-1990: metge investigador per concurs d’oposició. Beca Fundació Clínic.
- 1991-1993: metge investigador per concurs d’oposició. Fons de Recerques Sanitàries de la Seguretat Social.
- 1989-1990: fundador del Comitè de Fisiopatologia i Cirurgia Rinològica de l’Hospital Clínic, Barcelona.
- 1989-1997: metge especialista en Otorrinolaringologia de l’Institut Català de la Salut.
- 1989-1992: cap del Servei d’Otorrinolaringologia de l’Hospital St. Jaume.
- 1990-1996: director mèdic de l’Institut Rinològic, Centre de Fisiopatologia i Cirurgia Nasal de Barcelona.
- 1994-actualitat: cap del Servei d’Otorrinolaringologia de l’Institut Roura a l’Hospital Quirónsalud Barcelona.

Societats

- 1985: membre de la Sociedad Española de Otorrinolaringología i Cirugía Cérvico-Facial.

- 1987: premi d’honor de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques.

- 1989: membre de l’European Rhinologic Society.

- 2004: membre de la ENT American Academy.

Ponències i congressos

- 52 ponències, i participacions en congressos nacionals i internacionals.

- 17 publicacions en revistes i llibres especialitzats nacionals i internacionals.

- Organització i professor en 6 cursos d’otorrinolaringologia nacionals i internacionals.