A l'octubre de 2020 es va posar en marxa l'equip PROA. És un grup multidisciplinari constituït pels serveis de Medicina Interna i Infeccioses (Mireia Saballs), Microbiologia (Jessica Galvez), Control de la infecció (Josep Farguell), Farmàcia Hospitalària (David Brandariz), Pediatria (Isabel Vives) i Medicina Intensiva (Paula Pedreira).


Joint Comission International, dins de l'estàndard Maneig i ús de medicaments (MMU.1.1), insta les institucions sanitàries a "desenvolupar i implementar un programa per a l'ús prudent dels antibiòtics basat en els principis de les optimitzacions de l'ús d'antimicrobians". Aquesta optimització de la prescripció dels antibiòtics és igualment una línia estratègica del Pla Nacional de Resistència a Antibiòtics del Ministeri de Sanitat i un dels objectius del Programa de vigilància dels infeccions nosocomials als hospitals de Catalunya (VINCat), programa en el qual està adherit l'Hospital.


Aquest procés d'optimització d'ús d'antibiòtics s'emmarca dins de la millora de la qualitat assistencial promoguts per l'Hospital Quironsalud Barcelona i serà liderat pel PROA (Programa d'Optimització d'Ús d'Antimicrobians, també coneguts com Antimicrobial Stewardship Programs).


El seu objectiu principal és millorar la qualitat assistencial, promoure un ús racional dels antimicrobians a l'hospital per a obtenir els millors resultats clínics en pacients amb infeccions, minimitzant els efectes adversos dels antibiòtics, evitant el desenvolupament i disseminació de resistència antimicrobiana, evitant així efectes adversos secundaris en l'ús d'antimicrobians.


Els elements que guien el programa són protocols i guies de tractament empíric aprovades i consensuats a l'hospital disponibles per a tot el personal en les unitats. D'entrada, es començarà a analitzar la utilització d'uns certs antimicrobians com són: ceftarolina, caspofungina, anfotericina, daptomicina, ceftazidima/avibactam… per a valorar la seva adequació segons la mena d'infecció i els cultius realitzats.