Laboratorio

El Laboratori dóna el servei, en àmbit hospitalari, oferint informació i realitzen proves diagnòstiques. En definitiva, ha d'atendre totes les sol·licituds de les diferents especialitats de la clínica.

Aquest servei són les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any, per a qualsevol petició d'anàlisi de pacients hospitalitzats i d'urgències.

Les peticions dels pacients ambulatoris són ateses en les mateixes instal·lacions de la clínica, tots els dies laborables, incloent els dissabtes.

El Laboratori està dotat de medis suficients per a la realització de tota classe de proves:

  • Laboratori General.
  • Hematologia.
  • Bioquímica Clinica.
  • Immunologia i Radioimmunoanàlisi (Hormones i Marcadors Tumorals).
  • Microbiologia i Parasitologia.
  • Citogenètica.
  • Biologia i Genètica Mol·lecular.