Centraleta Clínica (24 hores)

932 360 500
932 035 800

Servei d´Urgències (Telèfon directe)
932 360 512

Servei d´Admissions
932 360 509

Medicina Interna i Medicina Preventiva
932 360 508

Servei de Diagnòstic per la Imatge
932 551 600

Ressonància
932 920 290

Laboratori
932 375 781