• Tècniques pleurals: toracocentesi evacuadora, drenatges pleurals, drenatges tunelitzats, pleurodesi, biòpsies pleurals.
  • Tècniques endoscòpiques: broncoscòpia flexible amb anestèsia, broncoscòpia rígida, resecció amb làser, tractament amb electrocauteri i argó-plasma, pròtesis traqueals.
  • Vacunació per al · lèrgens respiratoris i per a infeccions de repetició.