Borstkanker

Diagnose en behandeling

Ons team heeft een werkgroep Vroegdetectie van Borstkanker geïmplementeerd die tot doel heeft de vrouwelijke bevolking een tijdige diagnose te faciliteren. In deze unit zijn korte wachttijden en diagnostische efficiëntie de pijlers van zijn prestaties. Deze oncologen, met uitgebreide ervaring in de vroege diagnose van borstkanker, zullen uw individuele risico op een borsttumor beoordelen, uw borst en de klieren onderzoeken, de overeenkomstige lymfeknopen onderzoeken naar verdachte knobbeltjes, en tenslotte uw mammogrammen evenals de eventueel bij het consult gesolliciteerde echografieën beoordelen.

Zodra het risico is beoordeeld en de beeldvormingsresultaten zijn geverifieerd met een grondig onderzoek, kunnen onze oncologen een diagnostisch oordeel en aanbevelingen geven op basis van de verkregen resultaten. Dit kan meestal onmiddellijk aan het eind van het consult worden gegeven of anders binnen 24 uur.

Soorten operaties

De chirurgische behandeling van borstkanker omvat interventie op twee niveaus: de borst en de oksel. Wat betreft de borst zelf werd jaren geleden al aangetoond dat het risico op terugval praktisch hetzelfde was wanneer de hele borst werd verwijderd, of als de tumor met veiligheidsmarge werd verwijderd en vervolgens bestraling werd toegediend. Dat is de reden waarom bij Quirónsalud steeds meer behoudende chirurgie wordt uitgevoerd om alleen de tumor met een veiligheidsmarge te verwijderen. Om dit te doen gebruiken we technieken die toegang vinden op plaatsen waar de achterblijvende littekens niet opvallen, en om minimale uiterlijke veranderingen te bereiken gebruiken we uw eigen borstweefsel. Soms is de totale verwijdering van de borst noodzakelijk, zoals in het geval van grote tumoren of kleine borsten.

Een andere van de toegepaste technieken die zeer effectief is, wordt de schildwachtklier genoemd. Dankzij deze techniek vermijden we het verwijderen van niet betroffen axillaire klieren en voorkomen we de bijwerkingen van deze operatie, zoals infecties, zwelling of gevoelloosheid van het binnenste deel van de arm.