Julio Carballo Garrido

JulioCarballo Garrido

Especialitat:
Cardiologia
Especialitats:
  • Cardiologia
Hospitals on treballa:
  • Hospital El Pilar
Informació general
Experiència

Entre los años 2003 y 2006, simultáneamente a su actividad en la Unidad de Hemodinámica del Institut Cardiovascular Sant Jordi, es nombrado Co-Responsable de la Unidad de Hemodinámica de la Policlínica Guipúzcoa de San Sebastián, unidad en la que se realizan durante los citados años alrededor de 6000 Cateterismos Diagnósticos y 3000 procedimientos de Intervencionismo Coronario Percutáneo (fundamentalmente Angioplastia Coronaria). Desde que en 2004 se crea por parte de la sección de Hemodinámica de la Sociedad Española de Cardiología, título de Cardiólogo Acreditado para la práctica de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista. Actualmente, responsable de la Unidad de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista del Institut Cardiovascular Sant Jordi.

Titulació

Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona l'any 1993 (Unitat Docent de l'Hospital General de la Vall d'Hebrón). Després d'obtenir el nº 12 d'Espanya a la convocatòria MIR del 1993, inicia el seu programa d'especialització en Cardiologia a l'Hospital General de la Vall d'Hebrón sent Metge Intern Resident durant els anys 1994 - 1998. Al Gener de 1999 inicia la seva activitat com a Cardiòleg a l'Institut Cardiovascular Sant Jordi de Barcelona quedant finalment vinculat i fins l'actualitat a l'Unitat d'Hemodinàmica i Cardiologia Intervencionista.

Tècniques

Cardiòleg amb dedicació eminentment assitencial a la Unitat d'Hemodinàmica i Cardiologia Intervencionista de l'Institut Cardiovascular Sant Jordi on s'han realitzat més de 1000 procediments de Cateterisme Cardíac Diagnòstic anual i al voltant de 400 procediments d'Intervencionisme. L'àrea d'interès assistencial radica en poder oferir als pacients la totalitat de les tècniques diagnòstiques i terapèutiques tant en l'ambit de la Patologia Coronària com en el de la Patologia Cardíaca Estructural.

Investigació i docència

A nivell científic, fa 4 anys es va iniciar un projecte de col•laboració amb la Universitat de Barcelona (Campus de Ciències de la Salut de la Unitat Docent de Bellvitge) que ja ha donat els primers resultats en l'àmbit de la investigació. Concretament, s'han analitzat diferents Polimorfismes Genètics en la codificació per a la síntesi del Factor Inducible per Hipoxia 1A (HIF 1A) i per a la síntesi del Factor de Creixement Endotelial Vascular A (VEGF-A) que avui dia participen en la determinació del major o menor facilitat per a desenvolupar Circulació Col•lateral Supletòria en el cas d'Oclusions Coronàries fonamentalment cròniques. En aquest sentit, s'han reportat en els últims dos anys un total de tres comunicacions a congressos (dos internacionals: "European Society Congress", París 2001; "Proceedings of the 9th International Congress on Coronary Artery Disease", Venecia 2011; Una nacional: Congrès Internacional de Biologia de Catalunya, Barcelona 2012) a més, un article a la prestigiosa revista "Cardiology: The HIF1A C85T Single Nucleotide Polymorphism Influences the Number of Branches of the Human Coronary Tree".

Actualment, en la citada línia de col•laboració amb la Universitat de Barcelona (Campus de Ciències de la Salut de la Unitat Docent de Bellvitge) s'està elaborant un nou projecte segons el qual es volen correlacionar determinats Polimorfismes Genètics que codifiquen per al Factor de Creixement Endotelial Vascular A (VEGF-A) i per al Factor Inducible per Hipoxia 1A (HIF 1A) amb la major o menor facilitat en el desenvolupament de circulació colateral mediada per ones de xoc en pacients amb "Angor Pectoris", Isquèmia Documentada i absència de posibilitats de Revascularització per Angioplàstia o Cirurgia.

Publicacions

L'activitat científica s'ha desenvolupat en l'àmbit de la Cardiologia Clínica, Bàsica Experimental i en la Hemodinàmica i Cardiologia Intervencionista. Destaquen des del 1998 fins a l'actualitat, 11 publicacions en revistes científiques (6 en la Revista de la Societat Espanyola de Cardiologia) i 5 publicacions en revistes internacionals de destacat "Impact Factor" ("Clinical Infectious Diseases, Basic Research Cardiology, American Heart Journal, Journal of Thoracic Surgery" i finalment, "Cardiology").

Comunicacions i ponències

Des del 1998, un total de 36 comunicacions a congressos nacionals i internacionals, també en l'àmbit de la Cardiologia Clínica, Cardiologia Experimental i Hemodinàmica-Cardiologia Intervencionista.