• Visites pròpies de l'especialitat a consulta.
  • Tests d'intoleràncies digestives.
  • Patologia funcional i motora
  • Test d'un vent