Atenció processos quirúrgics pacients edat pediàtrica (inclou adolescència).

Instal·lacions

  • CCEE.
  • Quiròfans: convencional i CMA.
  • Hospitalització.
  • Gabinets estudis imatge.
  • Laboratori.

Malalties.

Processos subsidiaris de tractament quirúrgica en edat pediàtrica. Inclou ortopèdia. Exclou oftalmologia, ORL, neurocirurgia i cirurgia cardíaca.

Diagnòstics.

Anomalies pediàtriques subsidiàries de tractament quirúrgic.

Tècniques.

Cirurgia de les anomalies i malformacions de paret abdominal i genitals externs.


Enfocament multidisciplinari dels processos: medicina pediàtrica, ortopèdia pediàtrica, anestesiologia pediàtrica, cirurgia pediàtrica. Eix vertebrador el pacient.