La Cirurgia Plàstica és una especialitat quirúrgica que s'ocupa de la correcció de tot procés congènit, adquirit, tumoral o simplement involutiu, que requereixi reparació o reposició, o que afecti a la forma i/o funció corporal. Les seves tècniques estan basades en el trasplantament i la mobilització de teixits mitjançant empelts i penjalls o fins i tot implants de material inert. La Cirurgia Plàstica Reparadora procura restaurar o millorar la funció i l'aspecte físic en les lesions causades per accidents i cremades, en malalties i tumors de la pell i teixits de sustentació i en anomalies congènites, principalment de cara, mans i genitals.


La Cirurgia Plàstica Estètica tracta amb pacients en general sans i el seu objecte és la correcció d'alteracions de la norma estètica amb la finalitat d'obtenir una major harmonia facial i corporal o de les seqüeles produïdes per l'envelliment. Això repercuteix en l'estabilitat emocional millorant la qualitat de vida a través de les relacions professionals, afectives, etc.


El valor d'un gran equip i el prestigi del Dr. Miquel No, Director del Departament de Cirurgia i Medicina Estètica de Clínica del Vallès i de tot el seu personal dotat d'excel·lent currículum, una gran amplitud de coneixements i una desenvolupada experiència descriu a la consulta del Dr. Miquel No com una unitat mèdica de màxims resultats i total confiança.