• Diabetis mellitus tipus 1,tipus 2 i diabetis gestacional.
 • Goll i nòduls tiroïdals
 • Hipertiroïdisme, hipotiroïdisme.
 • Càncer de tiroides
 • Obesitat
 • Dislipèmia
 • Adenomes hipofisiaris
 • Insuficiència suprarenal
 • Malaltia de Cushing
 • Incidentaloma suprarenal
 • Hiperparatiroïdisme i altres alteracions del metabolisme del calci i el fosfat
 • Alteracions hidroelectrolítiques (hipo/hipernatremia, hipo/hiperpotassèmia)
 • Dèficit de vitamina D
 • Hirsutisme
 • Hipogonadisme
 • Ginecomàstia
 • Alteracions del creixement (talla baixa)
 • Alteracions del desenvolupament sexual (pubertat precoç, pubertat tardana)
 • Patologia endocrinològica en l'embaràs