Població diana:

  • Esportistes federats
  • Escoles i clubs esportius
  • Esportistes d’alt rendiment
  • Població sana en general que vulgui realitzar activitat física controlada
  • Població amb malalties subsidiàries de tractament esportiu (DM, HTA, DLP, sobrepès, artrosi, FM…)