L JORNADA DE SERVEIS DE CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA

HOSPITALS COMARCALS DE CATALUNYA Cap del Servei de COT

Dr. Marc Cots Pons

Coordinadors de la Jornada

Dr. Francisco Javier Orovio de Elizaga

Dr. Ivan Robert Calvet

Dr. Augusto José Casanovas Ruiz-Fornells