Quirónsalud Barcelona és un hospital general que disposa de tota la infraestructura i l’equipament necessaris per ser un centre avançat en el tractament dels tumors malignes. Tota la feina de les diferents especialitats oncològiques està dirigida des de la Unitat d’Oncologia Mèdica de l’Institut Oncològic Baselga (IOB) a l’Hospital Quirónsalud Barcelona, que encapçala els comitès de tumors de les diferents especialitats. Això permet, d’una banda, un enfocament multidisciplinari en la patologia oncològica, i, de l’altra, que el pacient tingui sempre una única persona de referència a la qual dirigir-se amb els dubtes i els temors.

Actualment la medicina tendeix a la formació d’unitats multidisciplinàries, en què s’agrupen diverses especialitats, que han d’estar totalment integrades, ja que hi ha d’haver una relació fluïda i constant entre si i han de compartir coneixements per aconseguir l’objectiu comú, que el pacient se’n beneficiï. Quirónsalud Barcelona disposa d’una estructura de treball multidisciplinari. Perquè aquest model funcioni d’una manera ràpida i segura es necessiten uns serveis centrals (Diagnòstic per Imatge, Oncologia Radioteràpica, Anatomia Patològica i Biologia Molecular, Laboratori Citogenètic, Anàlisis Clíniques) al mateix recinte hospitalari, que estableixen sinergies amb els serveis mèdics i quirúrgics que intervenen en el diagnòstic i tractament.

Aquest model multidisciplinari preveu, a més, el control de símptomes i efectes secundaris per aconseguir un tractament òptim de les malalties oncològiques. Per aconseguir aquest objectiu disposem de serveis de suport que completen una atenció integral del pacient, i entre els quals hi ha la Unitat del Dolor, la Unitat de Suport Psicològic, el Servei de Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica, la Unitat d’Endoscòpia Digestiva i el Servei de Cirurgia Vascular. Perquè tots aquests recursos funcionin correctament han d’estar composts i liderats per prestigiosos especialistes que, amb la seva feina assistencial, docent i de recerca, aporten la base de coneixement que converteix l’Àrea d’Oncologia de Quirónsalud Barcelona en un servei que posa les últimes tècniques i tecnologia a l’abast de les necessitats de cada pacient.