La Unitat de la Dona disposa de les millors modalitats diagnòstiques de la mama, abastant un ampli ventall de tècniques diagnòstiques, intervencionistes i terapèutiques, que aplicades a la mama permeten tant el cribratge (screening) com el diagnòstic dirigit de les diverses patologies de la mama, especialment el càncer de mama: