Reumatología

La Reumatologia és una especialitat mèdica, que diagnostica i tracta les malalties de l'aparell locomotor. Existeixen moltes classificacions dels pacients reumàtics. La més senzilla, des del punt de vista de salut pública, els classifica en cinc grans grups:

  1. ARTRITIS: Són les malalties inflamatòries de les articulacions pròpiament dites. Aquestes articulacions s'inflen, fan mal i perden la seva mobilitat. Poden ser transitòries o cròniques. Poden també afectar-se altres sistemes de l'organisme, com el pulmó o el cor. Les artritis més conegudes són l'Artritis Reumatoide, la Gota, la Espondilitis Anquilosante, el Lupus Eritematoso Sistemàtic i l'Artritis Psoriàsica.
  2. ARTRÒSI: En aquest grup de malalties, el mal inicial assenteix al cartíleg articular que es degenera progressivament i amb això l'articulació fa mal, es deforma i perd la seva mobillitat. L'artròsi pot ser primària (la més freqüent i de causa desconeguda) o secundària a altres malalties.
  3. DOLOR LUMBAR: En la major part dels casos, és d'origen desconegut, però en ocasions la seva causa radica en una hèrnia discal, un conducte lumbar estret, o en anomalies estàtiques de la columna vertebral.
  4. OSTEOPORÒSI I MALALTIES PRIMÀRIES DE L'ÒS: La osteoporòsi és una malaltia en la que la falta de resistència òssia condueix a l'aparició de fractures. És una autèntica epidèmia en el món occidental degut a l'envelliment progressiu de la població.
  5. REUMATISMES DE PARTS TOVES: Engloba les malalties dels tendons (tendinitis), bosses seroses (bursitis), músculs (miopaties i miositis), i inclòs del sistema nerviós perifèric, com els sindromes d'atrapament nerviós.
  6. FATIGA CRÒNICA, FIBROMIÀLGIA REUMÀTICA.