Cap de servei
  • Carles Dolz Jordi
Plexe i nervi perifèric
  • Carles Dolz Jordi
Patologia sèptica Aparell Locomotor
Extremitatsuperior (espatlla, ma , colze)
Maluc
Peu
Ortopèdia infantil
  • Albert Gargallo
Medicina de l'esport /Federacions