Atenció als pacients ingressats per patologies mèdiques.

Atenció de les complicacions mèdiques dels pacients ingressats per patologia quirúrgica.

Consulta externa diagnòstica i de post-hospitalització.

Consulta externa de malaltia tromboembòlica (Dra. del Molino).