• Sense dubtes, abandonar el consum de tabac és la millor inversió en salut que un pot fer en la seva vida.
  • En qualsevol edat deixar de fumar es tradueix en un millor estat de salut i de forma física i anímica. Alliberar-se de l’esclavatge del tabac és totalment possible per a qualsevol persona, especialment si compta amb l’ajuda d’un especialista en el tractament del tabaquisme.
  • El tabaquisme es per sí mateix una malaltia. Un 60% del fumadors moriran directament per una complicació originada per fumar. A Espanya cada dia moren 150 persones per culpa del tabac, l’equivalent al passatge d’un Airbus 320; i encara més greu, en una edat prematura.
  • El risc d’infart de miocardi augmenta un 70% en fumadors moderats i un 200% en els més fumadors. Els accidents cerebrovasculars i els infarts en arteries perifèriques segueixen un patró similar.
  • El tabac està darrera del 80% dels tumors de pulmó i laringe i entre el 20 i el 50% de la resta de tumors respiratoris, digestius i del tracte urinari.
  • La bronquitis crònica és inexistent en no fumadors.
  • El tabac causa periodontitis, pèrdua de peces i impossibilita els implants dentals.
  • El risc de complicacions en cas de cirurgia augmenta en 3 vegades.
  • En gestants causa part prematur, placenta prèvia, baix pes al nàixer i mort neonatal. Els fills de mares fumadores tenen més risc de patir malalties respiratoris i infeccions òtiques.
  • Fumar causa disfunció erèctil, envelliment cutani, s’associa a osteoporosis i degeneració macular de la retina.
  • El fum de segona i tercera ma és nociu per les persones i els animals de companyia.