• Utilització de fàrmacs de primera línea (nicotina, bupropió i vareniclina) aprovats per les guies de pràctica clínica internacionals pel tractament de la dependència a la nicotina.
  • Cada pacient presenta una idiosincràsia a la que ens adaptem. Volem establir estrets vincles de complicitat amb els pacients.
  • Duració de les entrevistes suficient per assolir un bon nivell d’empatia, de sincronització d’agendes i encaix entre les expectatives del pacient i la nostra pràctica clínica. Temps previst de 20 a 60 min per visita, variable si és una primera visita o una de seguiment i variable dependent de les necessitats del pacient.
  • Els nostres valors fonamentals: acompanyament, empatia, respecte per l’autonomia del pacient i no jutjar. Resolució de l’ambivalència a favor del cessament del tabaquisme.
  • El pacient és qui millor coneix el seu cas. Reforçar els valors personals i la confiança en l’èxit.

Ensenyar a controlar els impulsos i factors que poden precipitar una recaiguda.