La BAV permet obtenir una mostra àmplia d'un teixit per estudiar-lo histològicament. Amb anestèsia local prèvia, una vegada col·locada l'agulla a la zona d'estudi, s'obtenen diversos cilindres gràcies a un sistema d'aspiració que permet recollir mostres que solen ser més fiables que a les obtingudes amb agulla gruixuda.


Es pot fer sota control d'imatge amb tomosíntesi, ecografia o per ressonància magnètica. És un procediment relativament curt i escassament dolorós.