El departament d'ingressos (planta baixa) us prendrà les dades personals. És necessari portar un document d'identificació i la autorització de l'ingrés.
Si disposa d'alguna assegurança mèdica haurà de presentar-la. Si la seva visita és privada és norma de la clínica demanar un dipòsit a compta de les despeses.

La confidencialitat de les seves dades està garantitzada. La clínica està adherida al còdig tipus de protecció de dades de l'Agrupació Catalana d'Establiments Sanitaris (ACES).

Si el seu ingrés és per un part no oblidi preparar i portar la canastreta del nadó.