HUDexeus-Unidad-Epilepsia

Contacte con nosotros y le informaremos

L'Hospital Universitari Dexeus compta amb una Unitat de Diagnòstic Avançat i Cirurgia de l'Epilèpsia, destinada especialment al tractament quirúrgic d'aquesta malaltia. Aquesta unitat permet oferir un tractament eficaç als pacients resistents als fàrmacs antiepilèptics. Dexeus compta amb la presència i la feina del Dr. Rodrigo Rocamora, neuròleg i especialista en epilèpsia de dilatada trajectòria nacional i internacional, i del Dr. Gerardo Conesa, un dels neurocirurgians de referència actuals en cirurgia de l'epilèpsia a Espanya.


L'epilèpsia és una de les malalties neurològiques cròniques més freqüents. Prop de l'1% de la població pateix epilèpsia –gairebé mig milió de persones a Espanya. Tot i que, sortosament, la major part dels pacients es controlen adequadament amb un tractament farmacològic, prop del 30% són resistents als medicaments i continuen tenint crisis. El grup de pacients farmacoresistents, és a dir, aquells que continuen amb crisis tot i haver provat dos fàrmacs antiepilèptics o més, a més de tenir menys qualitat de vida pateixen altres complicacions. «La cirurgia de l'epilèpsia és el procediment més efectiu en determinades formes d'epilèpsia.Consisteix a extirpar totalment la zona epileptogènica, és a dir, l'àrea de l'escorça cerebral en què s'origina la crisi», explica el Dr. Rodrigo Rocamora, director d'aquesta nova unitat. «Els pacients que continuen amb crisis epilèptiques tot i haver provat dos o més fàrmacs durant el transcurs d'un any ha de ser derivat a una unitat d'epilèpsia per fer-ne un monitoratge.Desgraciadament, encara avui en dia els pacients triguen més de deu anys de mitjana a ser-hi derivats pels seus metges».


L'opció del tractament quirúrgic requereix un enfocament molt especialitzat, i és per a aquests pacients amb epilèpsia resistent al tractament amb fàrmacs que s'obre aquesta unitat, per atorgar un diagnòstic avançat de la malaltia, avaluar altres modalitats terapèutiques que poden arribar a ser curatives –com ara la possibilitat d'oferir l'alternativa quirúrgica– i evitar les complicacions socials i personals d'una epilèpsia que no es pot controlar.


Els símptomes que es pateixen en un episodi epilèptic, com poden ser les convulsions, la pèrdua de coneixement sobtada o moments de desconnexió amb moviments repetitius, entre d'altres, redueixen la qualitat de vida dels pacients, ja que interfereixen en l'escola, la feina, l'autonomia i les relacions socials. A més, aquesta condició incrementa el risc d'accidents, depressió i suïcidi i afavoreix l'atròfia progressiva de l'escorça cerebral i el deteriorament cognitiu.


Perquè el pacient no pateixi les conseqüències que s'han esmentat, la nova Unitat de Diagnòstic Avançat i Cirurgia de l'Epilèpsia portarà a terme un diagnòstic prequirúrgic i diferencial. És a dir, que per una banda determinarà si el pacient és resistent al tractament farmacològic i si es tracta d'una epilèpsia focal, que és aquella en què l'activitat elèctrica anormal continua limitada a una zona del cervell i és la més comuna. I, per altra banda, classificarà correctament el tipus d'episodis epilèptics que pateixen els pacients. Per això, Dexeus treballarà en estret contacte amb les unitats primàries de Pediatria i Medicina interna; amb les unitats d'assistència complementàries d'Anestèsia, Psiquiatria i Unitat de Cures Internes (UCI); i amb les unitats diagnòstiques de Neuroradiologia, Medicina nuclear, Laboratori i Anatomia patològica.


DESCARREGUEU-VOS EL FULLET INFORMATIU DE LA UNITAT